crosspoint_logo

STYLUS AM30

 

STYLUS AM30 doğrudan kapı çerçevesine, duvara ve hatta pencereye monte edilebilen akrilik, hafif fakat güçlü bir antendir.

Duvara monte edilen STYLUS AM30, değerli mağaza ortamının minimum alanını kaplayarak ürünlerin sergilenmesi için daha fazla alan açar. Bu özelliğiyle büyük ve küçük mağazalara uyum sağlar.

STYLUS AM30 antenlerine entegre edilen çift yönlü algılayıcılar, mağazaya giren ve çıkan ziyaretçileri sayar. Böylece, eleman planlaması yapılarak mağaza performansı optimize edilebilir.

Bir alarm halinde STYLUS AM30 doğru önlemlerin alınması için, mağaza çalışanlarını görsel ve işitsel olarak uyarır.

CrossCONNECT platformuna bağlandığı zaman, ziyaretçi sayısı ve alarm yönetim bilgilerine ulaşılabilir. Raporlar hazırlanarak, eposta adresinize gönderilebilir veya bu bilgiler mevcut yönetim bilgi sistemine esnek bir şekilde entegre edilebilir.

Uzaktan servis garantisi, minimum maliyetle optimum işletimi sağlar.